▸ Collaborations
▸ Revue de presse
▸ Success stories
Archevêché de Malines-Bruxelles
▸ Samenwerkingen
▸ Pers
▸ Success stories
▸ Andere Bisdommen
Schenkingen en Testamenten

Het Betlehemfonds werd opgericht in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting.

De inkomsten van dit fonds zullen aangewend worden ter ondersteuning van diocesane initiatieven ten voordele van sociale huisvesting: o.a. renovatie, studies en inrichtingen.

Een paritair beheerscomité “Aartsbisdom – Koning Boudewijnstichting” zal de gelden toewijzen aan de weerhouden projecten. De giften zijn vanaf 40 € jaarlijks fiscaal aftrekbaar en mogen gestort worden op rekening nr:

IBAN : BE10 0000 0000 0404
BIC : BPOTBEB1

Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 10
1000 BRUSSEL
met, als vermelding, "182/0500/00023"

of via deze link : https://bit.ly/DonBeth

U kunt ook een legaat overmaken aan de vzw Betlehem, namelijk via het zeer voordelige ‘duolegaat’. Voor info klik hier.

Meer details vindt u in de brochure hierbij ‘Stel een gebaar ten voordele van de Sociale Huisvesting’ Schenkingen en testamenten.