▸ Collaborations
▸ Revue de presse
▸ Success stories
Archevêché de Malines-Bruxelles
▸ Samenwerkingen
▸ Pers
▸ Success stories
▸ Andere Bisdommen
Lijst van de oprichters

Mgr. Herman Cosijns
Secretaris-Generaal van de Belgische Bisschoppenconferentie
Coördinator van de reflectiegroep
Vlasfabriekstraat, 14
1060 Brussel

Dhr. Patrick du Bois
Bisschoppelijk afgevaardigde voor het beheer van het tijdelijke
Aartsbisdom Mechelen-Brussel
Wollemarkt, 15
2800 Mechelen

Dhr. Louis de Beauvoir
Habitat et Humanisme
 E.Bockstaellaan, 160
1020 Brussel

Dhr. Bernard Cassiers
Renovassistance en SVK « Ieder zijn woning »
Herzieningslaan, 25
1070 Brussel

Dhr. Pierre Denis 
Toenmalige coordinator van SVK « Ieder zijn woning »
Scheikundestraat, 34-36 bus 10
1070 Brussel

Dhr. Olivier Lendo
Voorzitter van het FEDSVK
SVK « De nieuwe 150 »
Hoogstraat, 150
1000 Brussel

Dhr. Didier Fonteyn (†)

E.H. Jacques Van der Biest ()

Dhr. Jean-Paul Pütz
Geëngageerd voor de sociale huisvesting in de  Marollen
Drève du Duc, 89
1170 Bruxelles

E.H. Luc Roussel ()

Dhr. Gert Van Snick
Voorzitter van de CBVA LivingStones SCRL.
SVK « Baita »
Henegouwenkaai, 29
1080 Brussel

Mevrouw Isabelle Jennes 
SVK « Iris »
Oude Graanmarkt, 20/10
1000 Brussel

Mevrouw Huguette Boon Falleur 
SVK « De Drie Appelbomen»
Kazernenlaan, 41
1040 Brussel

Mevrouw Marie-Françoise Boveroulle
Coördinatie van het project Betlehem
Vlasfabriekstraat, 14
1060 Brussel